null

RETURNS (การเปลี่ยน/คืนสินค้า)

 • Sissstyle ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยน/คืนสินค้าเฉพาะสินค้าที่อยู่ภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า 
 • สินค้าที่เปลี่ยน/คืนจะต้องไม่ผ่านการซัก (สินค้าที่ผ่านการซักมาแล้วทางร้านไม่รับเปลี่ยนในทุกกรณี)
 • สินค้าที่อยู่ในโปรโมชั่นจะไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้

 

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

 • สินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้
  • สินค้าที่มีไซส์ - ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นขนาดอื่น
  • สินค้าที่มีไซส์เดียว - ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่น (ราคาเท่ากันหรือต่ำกว่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน)
 • สินค้าที่สามารถคืนได้ (โดยลูกค้าจะได้รับคืนเป็นเครดิตสะสม)
  • สินค้าที่มีปัญหาจากการผลิตเช่นการเย็บเนื้อผ้าเป็นต้น

 

ขั้นตอนการเปลี่ยน/คืนสินค้า

1. แจ้งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนและสาเหตุในการเปลี่ยนผ่านช่องทางติดต่อของ Sissstyle ทางใดก็ได้ 

2. ทีมงานจะเช็คสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนและคอนเฟิร์มกลับลูกค้าในกรณีคืนสินค้าทีมงานจะแจ้งคอนเฟิร์มยอมรับการคืนสินค้าจากลูกค้า

3. ลูกค้าส่งคืนสินค้ามาที่ (พร้อมแนบเงินค่าส่งกลับ 60 บาทสำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนสินค้า โดยทีมงานจะส่งสินค้ากลับผ่านไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียน

                         ที่อยู่ :

                         Sissstyle
                     215 ถนนประชาอุทิศ
                    ห้วยขวาง กทม. 10310

            *** ห่อสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนพร้อมแนบรายละเอียด
                         - เลขที่การสั่งซื้อ
                         - สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน
                         - ที่อยู่ที่ในการส่งกลับ

4. ทีมงานตรวจรับสินค้าพร้อมแจ้งกลับลูกค้าจากนั้นทีมงานจะดำเนินการคืนเครดิตสะสม (กรณีคืนสินค้า) หรือส่งสินค้าตัวเปลี่ยน (กรณีเปลี่ยนสินค้า) ให้กับลูกค้าภายใน 3-7 วัน

 

การติดตามสถานะการเปลี่ยน/คืนสินค้า

 • สามารถติดตามได้ทุกช่องทางโดยแจ้งเลขที่การสั่งซื้อ